Вечерна импресия

И молива ми е

готов дори

за теб докрай да пее,

да гори,

за тебе нещо

светло да извърши.

Това ще разбереш, когато свърши.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.