Прехвърля своето въже дъгата

Прехвърля своето въже дъгата

през планината южна като път.

Единия й край държа в ръката,

а другия е в твоята ръка – отвъд.

 

Въртим я двамата през върховете,

а утрото, като едно момче,

прескача ли, прескача ли въжето,

протегнало ръце, да порасте.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.