Започнат ли снежинките игра

Започнат ли снежинките игра,

научена от облака немирен,

на двора бял не мога да те спра,

защото в къщи вече те прибират.

 

А тебе ти се иска, иска пак,

през този зимен час дошла на среща,

да трия бузата ти с шепа сняг

и цялата земя да е гореща.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.