Започнат ли на листа да се ронят

Започнат ли на листа да се ронят

за тебе думите ми до една,

аз не рисувам никога икона,

пред нея да мълча на колена.

 

Да моля даже за една трошица,

сгреша ли някъде, да ми прости.

Аз търся в тебе повика на птица,

която иска все да се лети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.