Открил те пътем пролетният вятър

Открил те пътем пролетният вятър,

издебнал мрака, вдигнал те на връх,

оттам да грееш нощем в езерата,

да сипеш по тревите звезден дъх.

 

Аз бързах през една гора зелена,

при теб да дойда, на върха висок.

Там, горе, можеше сега от мене,

да построиш любовта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.