Гении

Геният не носи нито богатство, нито щастие. Волтер

Геният е търпение на мисълта, съсредоточена в една посока. Нютон

Геният е талант да се създава нещо, за което няма определени правила. И. Кант

Още не е имало гений без известна доза безумие. Сенека

Гръмките имена са били винаги силни доводи за малките гении. 

Геният е само постоянно внимание. Хелвецип

На гения е позволено да не знае хиляди неща, които всеки ученик е длъжен  да знае. Лесинг

Много от нашите гении трябва да считаме за полуумни до времето, докато станем умни като тях. Г. Лихтенберг

Първото и последно изискване към гения е любов към истината. Гьоте

Правилата и образците убиват гения и изкуството. У.хезлит

Геният прави това, което трябва, а талантът това, което може. Виж още

Истина

Човешката душа е така устроена, че много по-лесно се пленява от лъжата, отколкото от истината. Еразъм Ротердамски

Нищо не е така прекрасно за очите, както истината за ума; нищо не така безобразие и непримиримо с разума, както лъжата. Джон Лок

Колко много са хората, предпочитащи приятната лъжа пред строгата истина. Дагесо

Истината принадлежи на човека, заблуждението – на неговата епоха. Гьоте

Които  знаят  истината,   не  са  равни  на   ония,   които  я   обичат,  а  тия,  които я обичат, не са равни на ония, които й се радват. Конфуций

Думите на истината са прости. Есхил

Да  живееш  заради  истината  и да  умреш  заради  истината  –  ето  какво се нарича добро дело. Сюн Цзе

Всяка истина се разкрива с времето. Менандър

Няма да чуем истината, ако сами не я казваме. Виж още

Талант и гений

Много звани, малко избрани. Евангелието

Без упорит труд няма нито таланти, нито гении. Д. И. Менделеев

Геният открива пътя, талантът върви по него. М . Ебнер Ешенбах

Талантът работи — геният твори. Ршумаи

Талантът е дарба, над която човек властва; геният – дарба, която

властвува над човека. Дж. Лоуел

Хиляди таланти разказват за това, което притежава епохата, но само геният

пророчески ражда онова, което не й достига. Ф. Хебел

…Всеки, който носи в себе си Рафаел, трябва да има възможност да се развива безпрепятствено. Маркс и Енгелс

Колкото е по-голяма, по-широка и по-демократична културата, толкова по-

често явление са талантът и геният. X. Г. Нейгауз Виж още

Изкуството

Задачата на изкуството е да вълнува сърцата. Хелвеция

Правилата водят изкуството към рутина. Дидро

Би трябвало изкуството да помага на природата, а тяхното пълно съчетаване е висше съвършенство. Болло

За мен би било досадно, ако доставях на хората само удоволствия. Моята цел с на ги направя по-добри. Г. Ф. Хеидел

Самото изкуство трябва да ни освободи от правилата на изкуството. Молиер

Простота, правдивост и естественост — ето трите велики принципа на прекрасното във всички произведения на изкуството. К. Глук

Художникът трябва да начертае своя план с огън, но да го изпълни с хладнокръвие. П. Виикелман

Няма истински живот без изкуство. Еврипид

Можеш да бъдеш учен с учените, но с художниците трябва да бъдеш поет.

Изкуството с лъжа, но тази лъжа ни учи как да постигнем истината. Виж още

Творчество

Да твориш, значи да пееш със свой глас. М. И. Калинин

За да се удивиш, е достатъчна една минута; за да направиш нещо удивително, са необходими много години. Хелвеция

Никога не се стига до великото чрез подражание. Н. Пусен

Знанието и умът ръководят твореца, но в никакъв случай не може да се каже, че те го създават. Волтер

За да се удивиш, е достатъчна една минута; за да направиш нещо удивително, са необходими много години. Хелвеция

Нито един човек, който обича своето гърло и своя стомах, не е създал нещо действително прекрасно. П. Скарон

Цялата радост на живота е в творчеството. Да твориш значи да убиваш смъртта. Ромеи Ролан

Ако трябва да говориш за онова, което са казали други по-рано, трябва да се опиташ да го кажеш по-добре от тях. Виж още

Знание

Никога  не прави  нищо,  което  не знаеш;  но  научи  всичко,  което трябва да знаеш, и така ще преживееш щастлив живот. Питагор

Истинското знание не е вродено, то се придобива. Демокрит

Не се стреми да знаеш  всичко, за да  не станеш  невежа  във  всичко. Демокрит

Стремете се да знаете и имайте смелост да знаете. Хо Раци

Невъзможно е да  научиш  нещо,  което мислиш, че вече знаеш  добре. Епиктет

Не  умира  човекът,  който  ни  е  оставил   знание,  от  което  ще  се  ползуваме и след смъртта му. ИБН-ЯСИР

Този,  който има знание, но не го прилага,  прилича на човек, който разорава нива, но не хвърля в нея семе. Саади

И малкото знание е по-добро от незнанието. А. Аухади

Каква  полза   от  това,  че знаеш  много,  щом  не умееш  да  прилагаш  своите знания към нуждите си. Виж още

Силата на думите

Виж още

Дарби и способности

Колкото повече с дадено на човек, толкова повече трябва да се труди. Л. И . Чапковски

Където няма простор за проява на дарби, там няма и дарби. Фояерблх

Дарованието плаща данък на невежеството и завистта. П. Буаст

Дарованията доставят независимост. П. Буаст

Човек може да установи способностите си само когато се опита да ги приложи. Сенека

Всеки човек, и най-малкият, трябва да прояви максимума на своите способности – трябва да се развие напълно. Гьоте

Способността още не е талант, а талантът още не е творчество. Я. Етвеш

Ние чувствуваме своето призвание едва когато веднъж се излъжем в него. Л. Н. Толстол

Колкото нищожна е дарбата, толкова е по-претенциозна. ИЧАПКОВСКИ

Големите дарби са полезни само за онзи, конто е достоен за тях, за другите

са опасни. Виж още

Вдъхновение

Вдъхновението и трудът се стимулират взаимно. П Казалс

Вдъхновението е творческа сила, която съществува във всяка човешка дейност. И. Ф. Стравински

Както апетитът идва по време на ядене, така и трудът носи със себе си вдъхновението. Ф Стравински

Без човешки емоции никога не е имало, няма и не може да има човешко търсене на истината. Ленин

Предизвикателството да извърша невъзможното с най-големият източник на вдъхновение у мене. А. МАЯКЕЛСОН

Много е нужно за изкуството, но главното с огън! Л. Н. Толстоп

Вдъхновението е гостенка, която не обича да посещава ленивците. П. И. Чапковски

Вдъхновението е внезапно проникване в истината. В. Г. Белински

Вдъхновението не е херинга, която може да се осоли за дълги години. Гьоте

Всичко, което постът пише с божествено вдъхновение и свещен дух, е прекрасно. Виж още

Реализъм и художествена правда в изкуството

Изкуството никога не е съществувало обособено от действителността.

Изкуството е скрито в природата и който умее да го разкрие, той го владее.

Най-важното правило за изкуството гласи, че то не може да подражава на нищо друго освен на истината.

Изкуството разваля природата, вместо да я разкрасява, щом поиска да преобладава.

Правдата е най-висшата цел на всяко произведение.

Само истински правдивото е непоклатимо като скала.

Изкуството е съвършено там, където великото, се среща с правдивото.

Пряката цел на изкуството е художествената правда.

В изкуството, както и в любовта, преди всичко трябва да бъдем откровени.

Възможно най-много истина във възможно най-съвършена хармония е отличителният белег на голямото изкуство. Виж още

1 2 3 4 5 6 33