Гении

Кажеш ли, че си гений, спираш да растеш.

Геният не носи нито богатство, нито щастие. Волтер

Геният е търпение на мисълта, съсредоточена в една посока. Нютон

Геният е талант да се създава нещо, за което няма определени правила. И. Кант

Още не е имало гений без известна доза безумие. Сенека

Гръмките имена са били винаги силни доводи за малките гении. 

Геният е само постоянно внимание. Хелвецип

На гения е позволено да не знае хиляди неща, които всеки ученик е длъжен  да знае. Лесинг

Много от нашите гении трябва да считаме за полуумни до времето, докато станем умни като тях. Г. Лихтенберг

Първото и последно изискване към гения е любов към истината. Гьоте

Правилата и образците убиват гения и изкуството. У.хезлит

Геният прави това, което трябва, а талантът това, което може. Булвер Литон

Изключение има само за гениите. В.г.белински

Без страсти няма гениалност. Т. Момзен

Геният е един процент вдъхновение и деветдесет и девет процента пот. Едисон

Само гениите и глупците са интелектуално независими. Ст .Лец

Гениалността отчасти се изразява и в това, че гениалният човек гледа далеч напред. М. И. Калинин

Геният е разкошът на историята. А. И. Херцен

 


За да се оцени напълно творението на онзи, когото наричаме гений, необходимо е сами да притежаваме гениалност. Едгарпо

У гения поразява не толкова находчивостта към новото, колкото смелостта да се противопостави на старото. Н. В. Гогол

Геният е онова, което е червеният гранит между скъпоценните камъни: той сияе със собствена светлина, докато другите само отразяват падащата  върху тях светлина. Шопенхауер

Успехът често е единствената видима разлика между гения и безумието. П. Буаст

Характерен белег на великите хора е използуването на техния гений и способности за общото благо. П. Буаст

Геният винаги живее в средата на народа, както искрата в кремъка. Стендал

Геният за хората на науката е същото, което е пълководецът за армията;  той само придава на нейните редове подходящия строй, а тя печели  победи. М. Сафир

Геният може да положи началото; за да се завърши цялото, е необходим  търпелив труд. X. Ман

Ако художникът е създал произведение, способно да поражда възвишени чувства във всички времена, този художник е гениален.  X .Берлиоз

Светът счита всяка ексцентричност в големите дела за гениалност, а в  малките — за безумие. Булвер Литон

Истинският гений може да се познае по това, че при появяването му всички тъпаци устройват заговор против него. Емерсон

Името на гения е милион, защото в своите гърди той носи страданията, радостите, надеждите и стремежите на милионите. Н. В. Гогол

Всяка гениална личност е резултат и отражение на някакъв дълбок социален прелом. Ав .Луначарски

Колкото е по-голям националният гений, толкова по-лесно преминава границите и става общочовешки. И. Еренбург

 • виолин says:

  искам да стана гений

 • виолин says:

  искам още едно нещо искам да помагам на приятелите си но ми трябва да стана гений.

 • Мисли says:

  Бих добавил вече очевидното – само в бялата раса се появяват гении. Белите имат народи, докато другите са тълпи. Стремежът към съвършеното, към истината, даже и бягството от света е възможно само в народ, в хаоса няма нищо.

  • Мъдрисимо says:

   “Странен е живота борба със проблемите
   ще вземеш да станеш велик и то от големите”
   Ако искаш още 10 пъти напиши тази тъпня, но няма да звучи по умно

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.