Талант

Всеки истински талант, плащайки данък на века си, твори и за вечността. М. Карамзин

Талантите се създават в покой, характерите — сред житейските бури. Гьоте

Ако можеше да се изграждат вкус и талант с помощта на правила, повече  не би имало нито вкус, нито талант. Дж. Реинолдс

В нашия свят човек често се ползува с репутацията на здравомислещ само защото е лишен от всякакви таланти. Хенритеялър

Умението е белег на талант И. Кант

Талантът е продължително търпение. Г.Флобер

На таланта не може да се подражава; във всеки истински талант има нещо съвършено, своеобразно. А. П. Чехов

Талантът е страст плюс интелект.  X .Г. Непгауз

Талантът не се увеличава от аплодисментите. Овидий

Великите таланти си навличат ненавист така, както желязото бива нападано от ръждата. Даламбер

Силата на таланта е в правдивостта; погрешната посока погубва и най-големия талант. Нг .Чернишевски

Талантът е искра, с която обикновено човек запалва себе си, осветявайки със собствения си пожар пътя на другите. Во .Ключевски

Талантът е рядкост; трябва системно и внимателно да се подкрепя. Ленин

С талантите се измерват успехите на цивилизацията и те представляват километричните стълбове на историята, които служат като телеграми от предците и съвременниците към потомството. Козмапрутков

Негативите и талантите трябва да се проявяват. Е .Кротки

По-лесно се прощава на човек бездарността, отколкото талантът.  Е .Кротки

Какъвто и талант да имаш, той не струва нищо, ако не го използуват. М .Паньол

За мене най-главното качество на таланта е неговото очарование. М .Светлов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.