Дарби и способности

Колкото повече с дадено на човек, толкова повече трябва да се труди. Л. И . Чапковски

Където няма простор за проява на дарби, там няма и дарби. Фояерблх

Дарованието плаща данък на невежеството и завистта. П. Буаст

Дарованията доставят независимост. П. Буаст

Човек може да установи способностите си само когато се опита да ги приложи. Сенека

Всеки човек, и най-малкият, трябва да прояви максимума на своите способности – трябва да се развие напълно. Гьоте

Способността още не е талант, а талантът още не е творчество. Я. Етвеш

Ние чувствуваме своето призвание едва когато веднъж се излъжем в него. Л. Н. Толстол

Колкото нищожна е дарбата, толкова е по-претенциозна. ИЧАПКОВСКИ

Големите дарби са полезни само за онзи, конто е достоен за тях, за другите

са опасни. Стефан Цвайг

Във всеки мраморен блок се крие статуя. Трябва само да умееш да я извлечеш

оттам. Е . Кротки

Мъжеството и волята са част от майсторството. Д. В. Кабалевски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.