Успех Неуспех Загуби

Истинското величие идва при тези, които постоянстват и престават да се отказват (от сериала Виртуални рейнджъриV.R. Troopers)

Ако искате да постигнете успех, в нужна работа.

Трябва да се пренебрегва това което може да се загуби. Публий Сир

Усърдието е майка на успеха. Сервантес

Нравствената устойчивост е по-необходима при успехи, от колкото при неуспехи. Ларошфуко

В света има два начина да се издигнеш: с помощта на собственото си умение и с помощта на чужда глупост. Лабрюйер

Аз винаги съм забелязал, че за успеха в света трябва да имаш глуповат вид и да бъдеш умен. Монтескьо

Би било страшно да се живее, ако се мисли за всички неуспехи с които е осеян човешкия живот. Ж. Ж. Русо

Всички успехи в живота си отдавам на това че винаги съм бил четвърт час по-рано на мястото, от колкото съм бил длъжен. Адм. Нелсон

Когато търсиш причина за успехите на великите пълководци, забелязваш с учудване, че те са правили всичко за да ги осигурят. Наполеон

Удоволствието доставено от успеха е винаги съразмерно с труда положен за него. Г. Леви

Успехът извинява престъплението само в очите на глупците и негодниците. П. Буаст

Тайната на успеха в живота на човека се състои в това да бъди готов да се възползва от удобния, когато той дойде. Б. Дизраели

По-добре е никога да не си притежавал от колкото да си загубил. Хегел

Недоверието към самите нас е причина за болшинството от нашите неуспехи. К. Боуви

Нищо не ви внушава такова презрение към успеха, както мисълта за това с каква цел е постигнат.  Г. Флобер

Кое е по-важно за успехът – талантът или трудът? А кое колело на велосипеда е по важно – предното или задното? Б. Шоу

Стара пословица гласи че несполуките са път към успеха. Г. Балфур

Успехът на един човек винаги стимулира цяло поколение към усърдие и мъжество. Стефан Цвайг

Успехът винаги и навсякъде започва с една гума – решителност. А. Касон

Цената на нещата узнаваме когато ги изгубим. Руска мисъл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.