Необходимост Нужди

Нуждите растат не толкова от истинските необходимости, колкото от увеличение на безполезните желания. Ж. Ж. Русо

Нуждата е майка на изобретателността. Френска мисъл

Това което не ни достига, ни е нужно, а от това, което имаме нужда, не умеем да се ползуваме. Гьоте

Човек от човек не се различава много, но взема връх този който смело се бори с необходимостта. Тукидид

Един от най- добрите дарове се състои в това необходимото не омръзва. Сенека

Нуждата не признава закона. Франклин

Когато една врата се затвори, друга се отваря. Но ние толкова много съжаляваме за затворената врата, че не виждаме вратата която се е отворила за нас.  Slavena Eneva

Законът на необходимостта от ранно години, приучва човек да върши това, което не му харесва, за да предотврати злото, което още по-малко би му било по вкуса. Ж. Ж. Русо

Има две неща които не трябва да се довеждат до крайност – задоволяването на потребностите въздържанието. Зороастър

Забрави часовете на нуждата, но не забравяй на какво са те научили. С. Геснер

Необходимостта е аргумент на тираните. У. Пит

Ние отстъпваме на необходимостта не толкова заради нейната сила, колкото поради нашето безсилие. А. Стал

Нуждата променя закона. Латинска мисъл

Необходимостта върши работата на храбростта. Дж. Елиот

Всичко което не е необходимо е излишно. Латинска мисъл

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.