Безделие скука досада

Безделието поражда празни мисли, а мислите – безпокойство. Хосров Ануширван

Не са прави ония хора, които изискват излишна любезност от заети с полезни неща хора. Микеланджело

Безделието е най-уморително защото не можеш да спреш да си починеш. Б. Джонсън

Безделието като ръждата; то разяжда хората по-бързо от колкото умората от работата. Франклин

Колкото и бързо да лети времето, то се движи крайно бавно за този който само наблюдава движението му. С. Джонсън

Няма нищо по-непоносимо от безделието. Ч. Дарвин

Животът е кратък но скуката го удължава. Ж. Ренар

Скуката е пустотата на душата. Н. В. Шелгунов

Воюваме с препятствията, за да си осигурим спокойствие, а когато го постигнем, покоя става непоносим.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.