Природа

Защото: „всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева; тревата изсъхва и цветът и окапва, но Словото Божие трае до века”

Природата не признава шеги; тя е винаги сериозна, е винаги строга; грешките и заблужденията произлизат от хората. Гьоте

Радостта да виждаш и да разбираш е най-прекрасния дар на природата. Айнщайн

Природата – това съм аз. П. Реверди

Природата се побеждава само когато и се подчиняваме. Ф. Бейкън

Природа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.