Външен вид Облекло Мода

Външността ни заставя да обикнем днес такива личности, копито на следващия ден ще бъдат пример за нашето отвращение. А. Оксенщери

Повечето хора се нуждаят от някакво украшение за да изглеждат значителни. Анатол Франс

Облеклото внушава на глупците уважение. Волтер

Смяната на модата това е данък който бедните занаятчии вземат от суетността на богатите. Шамфор

Всяко украшение което не е нищо повече от украшение е излишно. Фенело

Трябва да се покоряваш на модата като на скръбно задължение и да й даваш само това, което не може да й се откаже. Б. Фонтенел

Рамката в която е поставен скъпоценния камък повишава неговата цена но не и стойността му. К. Бьорне

Всяко поколение се присмива на старата мода но с благоволение следва новостите. Х. Торо

Яж това което хареса на теб но обличай това което харесва на другите. Арабска

Всичко що свети не е злато. Българска

Човек който е облечен добре е приятел на всички. Шумерска

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.