Идеи и идеали

Идеите гърмят в целия свят, по-силно от оръдия. Мислите са по-силни от армии. Принципите са удържали повече победи, отколкото конниците и колесниците. У. Пакстон  

Мненията могат да се оборят само с ум; в идеи с оръжия не се стреля.  Г. Лихтенберг

Историята на човечеството е непрекъсната борба между идеи и интереси; за миг побеждават интересите, за дълго идеите. Е. Кастеляр

Чуждите идеи не могат да ни донесат полза, докато не ги усвоим. А. Бошан

Идеите са капитали които донасят проценти само в ръцете на таланти. А. Риварол

Всеки слуша само това което разбира. Плавт

Новата идея е клин, който влиза откъм дебелия край. Фонтенел

Не отнемайте на никого идеите, които го правят щастлив ако не може да ги замени с по-добри. Й. Лаватер

Може да признаем полезността на някоя идея и въпреки това да не сме в състояние да я използваме. Гьоте

Ако вие имате ябълка и аз имам ябълка, и ако ние си разменим тези ябълки, то у вас и у мен ще остане по една ябълка. А ако вие имате идея и аз имам идея и ние си разменим тези идеи, то у всеки от нас ще име по две идеи. Б. Шоу

Аз смело мога да кажа че в днешни времена е много по-уместна една жива дума, нежели след време цели томове дипломатически или философски разсъждения. Христо Ботев

Каквато и да бъди вашата идея, тя е лъжа, ако страни настрани от живота. Анри Барбюс

Новите идеи не могат да бъдат прилагани от хора със стари идеи. Ф. Рузвелт

Вчерашните идеи образуват неравнини на следващия ден. Анатол Франс

 

 

идеи-идеали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.