Дарби Способности Призвание

Гении

Геният не носи нито богатство, нито щастие. Волтер

Геният е търпение на мисълта, съсредоточена в една посока. Нютон

Геният е талант да се създава нещо, за което няма определени правила. И. Кант

Още не е имало гений без известна доза безумие. Сенека

Гръмките имена са били винаги силни доводи за малките гении. 

Геният е само постоянно внимание. Хелвецип

На гения е позволено да не знае хиляди неща, които всеки ученик е длъжен  да знае. Лесинг

Много от нашите гении трябва да считаме за полуумни до времето, докато станем умни като тях. Г. Лихтенберг

Първото и последно изискване към гения е любов към истината. Гьоте

Правилата и образците убиват гения и изкуството. У.хезлит

Геният прави това, което трябва, а талантът това, което може. Виж още

Талант и гений

Много звани, малко избрани. Евангелието

Без упорит труд няма нито таланти, нито гении. Д. И. Менделеев

Геният открива пътя, талантът върви по него. М . Ебнер Ешенбах

Талантът работи — геният твори. Ршумаи

Талантът е дарба, над която човек властва; геният – дарба, която

властвува над човека. Дж. Лоуел

Хиляди таланти разказват за това, което притежава епохата, но само геният

пророчески ражда онова, което не й достига. Ф. Хебел

…Всеки, който носи в себе си Рафаел, трябва да има възможност да се развива безпрепятствено. Маркс и Енгелс

Колкото е по-голяма, по-широка и по-демократична културата, толкова по-

често явление са талантът и геният. X. Г. Нейгауз Виж още

Дарби и способности

Колкото повече с дадено на човек, толкова повече трябва да се труди. Л. И . Чапковски

Където няма простор за проява на дарби, там няма и дарби. Фояерблх

Дарованието плаща данък на невежеството и завистта. П. Буаст

Дарованията доставят независимост. П. Буаст

Човек може да установи способностите си само когато се опита да ги приложи. Сенека

Всеки човек, и най-малкият, трябва да прояви максимума на своите способности – трябва да се развие напълно. Гьоте

Способността още не е талант, а талантът още не е творчество. Я. Етвеш

Ние чувствуваме своето призвание едва когато веднъж се излъжем в него. Л. Н. Толстол

Колкото нищожна е дарбата, толкова е по-претенциозна. ИЧАПКОВСКИ

Големите дарби са полезни само за онзи, конто е достоен за тях, за другите

са опасни. Виж още

Талант

Всеки истински талант, плащайки данък на века си, твори и за вечността. М. Карамзин

Талантите се създават в покой, характерите — сред житейските бури. Гьоте

Ако можеше да се изграждат вкус и талант с помощта на правила, повече  не би имало нито вкус, нито талант. Дж. Реинолдс

В нашия свят човек често се ползува с репутацията на здравомислещ само защото е лишен от всякакви таланти. Хенритеялър

Умението е белег на талант И. Кант

Талантът е продължително търпение. Г.Флобер

На таланта не може да се подражава; във всеки истински талант има нещо съвършено, своеобразно. А. П. Чехов

Талантът е страст плюс интелект.  X .Г. Непгауз

Талантът не се увеличава от аплодисментите. Овидий

Великите таланти си навличат ненавист така, както желязото бива нападано от ръждата. Виж още

Бездарност

Областта на бездарността е също така безкрайна, както и областта на таланта.  Белински

Когато славеите престанат да пеят, започват да цвърчат щурците. М . Ебнер Ешенбах

Бездарността никога няма да се откаже от критическа дейност, защото не се съзнава като бездарност. Д. И. Писарев

Ако искаш да бъдеш пред класиците, пиши предговори към тях. Е . Кротки Виж още

Посредственост

Нетърпелива е само посредствеността; великите могат да чакат. Я. Казалс

В нашия свят човек често се ползува с репутацията на здравомислещ само защото е лишен от всякакви таланти. Хенритеялър

Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере. Арош Фуко

Посредствените мислят, че могат да се сравняват с гений, излизайки вън от рамките на разсъдъка. Ламартин

В безразсъдството има надежда, в посредствеността — никаква. Емерсон

За лишените от поетично дарование науката е безполезна. Вамана

Няма по-голямо утешение за посредствения човек от това, че и геният не е безсмъртен. Гьоте

Неталантливи, делнични хора могат да се намерят и без фенер по всички площадни и ъгли на този свят. Микеланджело

Единствено посредствеността няма врагове. Ждаламбер

Между посредствени и най-лоши няма степени. Боало

Стремежът към необичайното съставя характера на посредствеността. Виж още