Дарби Способности Призвание

Гении

Кажеш ли, че си гений, спираш да растеш.

Геният не носи нито богатство, нито щастие. Волтер

Геният е търпение на мисълта, съсредоточена в една посока. Нютон

Геният е талант да се създава нещо, за което няма определени правила. И. Кант

Още не е имало гений без известна доза безумие. Сенека

Гръмките имена са били винаги силни доводи за малките гении. 

Геният е само постоянно внимание. Хелвецип

На гения е позволено да не знае хиляди неща, които всеки ученик е длъжен  да знае. Лесинг

Много от нашите гении трябва да считаме за полуумни до времето, докато станем умни като тях. Г. Лихтенберг

Първото и последно изискване към гения е любов към истината. Гьоте

Правилата и образците убиват гения и изкуството. У.хезлит

Геният прави това, което трябва, а талантът това, което може. Виж още

Талант и гений

Кажеш ли, че си гений, спираш да растеш.

Много звани, малко избрани. Евангелието

Без упорит труд няма нито таланти, нито гении. Д. И. Менделеев

Геният открива пътя, талантът върви по него. М . Ебнер Ешенбах

Талантът работи — геният твори. Ршумаи

Талантът е дарба, над която човек властва; геният – дарба, която

властвува над човека. Дж. Лоуел

Хиляди таланти разказват за това, което притежава епохата, но само геният

пророчески ражда онова, което не й достига. Ф. Хебел

…Всеки, който носи в себе си Рафаел, трябва да има възможност да се развива безпрепятствено. Маркс и Енгелс

Колкото е по-голяма, по-широка и по-демократична културата, толкова по-

често явление са талантът и геният. X. Г. Нейгауз Виж още

Дарби и способности

Колкото повече с дадено на човек, толкова повече трябва да се труди. Л. И . Чапковски

Където няма простор за проява на дарби, там няма и дарби. Фояерблх

Дарованието плаща данък на невежеството и завистта. П. Буаст

Дарованията доставят независимост. П. Буаст

Човек може да установи способностите си само когато се опита да ги приложи. Сенека

Всеки човек, и най-малкият, трябва да прояви максимума на своите способности – трябва да се развие напълно. Гьоте

Способността още не е талант, а талантът още не е творчество. Я. Етвеш

Ние чувствуваме своето призвание едва когато веднъж се излъжем в него. Л. Н. Толстол

Колкото нищожна е дарбата, толкова е по-претенциозна. ИЧАПКОВСКИ

Големите дарби са полезни само за онзи, конто е достоен за тях, за другите

са опасни. Виж още

Талант

Всеки истински талант, плащайки данък на века си, твори и за вечността. М. Карамзин

Талантите се създават в покой, характерите — сред житейските бури. Гьоте

Ако можеше да се изграждат вкус и талант с помощта на правила, повече  не би имало нито вкус, нито талант. Дж. Реинолдс

В нашия свят човек често се ползува с репутацията на здравомислещ само защото е лишен от всякакви таланти. Хенритеялър

Умението е белег на талант И. Кант

Талантът е продължително търпение. Г.Флобер

На таланта не може да се подражава; във всеки истински талант има нещо съвършено, своеобразно. А. П. Чехов

Талантът е страст плюс интелект.  X .Г. Непгауз

Талантът не се увеличава от аплодисментите. Овидий

Великите таланти си навличат ненавист така, както желязото бива нападано от ръждата. Виж още

Бездарност

Областта на бездарността е също така безкрайна, както и областта на таланта.  Белински

Когато славеите престанат да пеят, започват да цвърчат щурците. М . Ебнер Ешенбах

Бездарността никога няма да се откаже от критическа дейност, защото не се съзнава като бездарност. Д. И. Писарев

Ако искаш да бъдеш пред класиците, пиши предговори към тях. Е . Кротки Виж още

Посредственост

Нетърпелива е само посредствеността; великите могат да чакат. Я. Казалс

В нашия свят човек често се ползува с репутацията на здравомислещ само защото е лишен от всякакви таланти. Хенритеялър

Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере. Арош Фуко

Посредствените мислят, че могат да се сравняват с гений, излизайки вън от рамките на разсъдъка. Ламартин

В безразсъдството има надежда, в посредствеността — никаква. Емерсон

За лишените от поетично дарование науката е безполезна. Вамана

Няма по-голямо утешение за посредствения човек от това, че и геният не е безсмъртен. Гьоте

Неталантливи, делнични хора могат да се намерят и без фенер по всички площадни и ъгли на този свят. Микеланджело

Единствено посредствеността няма врагове. Ждаламбер

Между посредствени и най-лоши няма степени. Боало

Стремежът към необичайното съставя характера на посредствеността. Виж още