Въображение

Човешкия ум има 3 ключа които отключват всичко – знание, мисъл въображение – всичко е в тях. Виктор Юго

Истинското въображение изисква гениални знания. Д. С. Пушкин

Въображението е велик дар, така много съдействуващ за развитието на чо­вечеството. Маркс

Въображението   е   буен   кон,   който   често   хвърля   от   седлото   своя   ездач Р. Соути

Човек с въображение, но без познания, има криле, но няма нозе. Ж Жувер

Никой човек не е станал велик чрез въображението си. С  Джонсън

Въображението,  съчетано  с  логика  и  постоянство,  винаги  ражда  успехи. Гьоте

Въображението с окото на душата. Ж. Жувер

Въображението, когато го тревожат и насилват, става упорито. Волтер

Между  въображението и  действителността  съществува  същото  съотношение, каквото между сянката и хвърлящото тази сянка тяло. Леонардо ДА  Винчи

Нашето въображение е винаги по-богато от джоба ни. П. Буаст

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.