Вдъхновение

Вдъхновението и трудът се стимулират взаимно. П Казалс

Вдъхновението е творческа сила, която съществува във всяка човешка дейност. И. Ф. Стравински

Както апетитът идва по време на ядене, така и трудът носи със себе си вдъхновението. Ф Стравински

Без човешки емоции никога не е имало, няма и не може да има човешко търсене на истината. Ленин

Предизвикателството да извърша невъзможното с най-големият източник на вдъхновение у мене. А. МАЯКЕЛСОН

Много е нужно за изкуството, но главното с огън! Л. Н. Толстоп

Вдъхновението е гостенка, която не обича да посещава ленивците. П. И. Чапковски

Вдъхновението е внезапно проникване в истината. В. Г. Белински

Вдъхновението не е херинга, която може да се осоли за дълги години. Гьоте

Всичко, което постът пише с божествено вдъхновение и свещен дух, е прекрасно. Демокрит

Вдъхновението с напрегната работа над поетичното провидение. Вамдна

Вдъхновението с особено благоприятно настроение на творческата фантазия. Г. Чернишевски

Колкото е по-ярко вдъхновението, толкова повече къртовска работа с нужна па изразяването му. Л. Н. Толстоп

Ако вдъхновение наистина съществува, не трябва да го очакваш, ако дойде, гони го като куче. Ж. Ренар

Възможно е вдъхновението да е просто радостта, която изпитваме при писането: то обаче съвсем не предшествува гази радост. К. Ренар

Запалва ония, който сам гори. П. А. Павленко

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.