Творчество Вдъхновение Въображение

Творчество

Да твориш, значи да пееш със свой глас. М. И. Калинин

За да се удивиш, е достатъчна една минута; за да направиш нещо удивително, са необходими много години. Хелвеция

Никога не се стига до великото чрез подражание. Н. Пусен

Знанието и умът ръководят твореца, но в никакъв случай не може да се каже, че те го създават. Волтер

За да се удивиш, е достатъчна една минута; за да направиш нещо удивително, са необходими много години. Хелвеция

Нито един човек, който обича своето гърло и своя стомах, не е създал нещо действително прекрасно. П. Скарон

Цялата радост на живота е в творчеството. Да твориш значи да убиваш смъртта. Ромеи Ролан

Ако трябва да говориш за онова, което са казали други по-рано, трябва да се опиташ да го кажеш по-добре от тях. Виж още

Вдъхновение

Вдъхновението и трудът се стимулират взаимно. П Казалс

Вдъхновението е творческа сила, която съществува във всяка човешка дейност. И. Ф. Стравински

Както апетитът идва по време на ядене, така и трудът носи със себе си вдъхновението. Ф Стравински

Без човешки емоции никога не е имало, няма и не може да има човешко търсене на истината. Ленин

Предизвикателството да извърша невъзможното с най-големият източник на вдъхновение у мене. А. МАЯКЕЛСОН

Много е нужно за изкуството, но главното с огън! Л. Н. Толстоп

Вдъхновението е гостенка, която не обича да посещава ленивците. П. И. Чапковски

Вдъхновението е внезапно проникване в истината. В. Г. Белински

Вдъхновението не е херинга, която може да се осоли за дълги години. Гьоте

Всичко, което постът пише с божествено вдъхновение и свещен дух, е прекрасно. Виж още

Въображение

Човешкия ум има 3 ключа които отключват всичко – знание, мисъл въображение – всичко е в тях. Виктор Юго

Истинското въображение изисква гениални знания. Д. С. Пушкин

Въображението е велик дар, така много съдействуващ за развитието на чо­вечеството. Маркс

Въображението   е   буен   кон,   който   често   хвърля   от   седлото   своя   ездач Р. Соути

Човек с въображение, но без познания, има криле, но няма нозе. Ж Жувер

Никой човек не е станал велик чрез въображението си. С  Джонсън

Въображението,  съчетано  с  логика  и  постоянство,  винаги  ражда  успехи. Гьоте

Въображението с окото на душата. Ж. Жувер

Въображението, когато го тревожат и насилват, става упорито. Волтер

Между  въображението и  действителността  съществува  същото  съотношение, каквото между сянката и хвърлящото тази сянка тяло. Леонардо ДА  Винчи

Нашето въображение е винаги по-богато от джоба ни. Виж още