Потомство

Едно огледало  е много по-важно от цяла галерия портрети на предци. В. Менцел

Не изоставяй от времето, но не се притеснявай много от него.  Е. Кротки

Произходът е благо само за тези които със своите добродетели са оставили вечен спомен за себе си. Перикъл

Вината на предците изкупуват потомците. Квинт Курцки

Със знатен произход не можеш да купиш нищо от пазара. У. Барги

Великия род умира и се прекъсва с нас, ако след като сме наследили едно име, не наследяваме добродетелите, които са го прославили. Ж. Масильон

Който служи добре на отечеството, няма нужда от предци. Волтер

За предпочитане е уважението на съвременниците, пред удивлението на потомците. П. Буаст

Трябва да сме наследили доблестите на совите предци, за да имаме право да се ползваме от тяхната слава. П. Буаст

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.