Мечтите за които живеем

 

От вчера вземи това което си научил,
От днес вземи това, всичко което обичаш!
Не спирай да строиш замъци до небесата,
Защото това са мечтите за които живеем!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.