Мечтите за които живеем

 

От вчера вземи това което си научил,
От днес вземи това, всичко което обичаш!
Не спирай да строиш замъци до небесата,
Защото това са мечтите за които живеем!

Leave a Reply to Mihaela Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.