Вселена Свят

Няма да намериш нищо създадено без върховен смисъл, красота и полза. Лоренцо Вала

Ако вселената е крайна и отвъд нея няма нищо, тогава питам: Де е светът? Де се намира онова що обхваща. Ако кажеш: там няма нищо – тогава небе и свят се намират в нищо, значи не се намират никъде. Джордано Бруно

Всичко което е неразбираеми не значи че не съществува. Паскал

Всичко действително е разумно, всичко разумно е действително. Хегел

Светът се състои не от готови завършени предмети, а от представлява съвкупност от процеси, в която предметите, които ни се виждат като неизменни … се намират в непрекъснато състояние: ту се пораждат, ту се унищожават.  Енгел

святВселена

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.