Време. Минало настояще бъдеще

Всичко тече, всичко се изменя. Овидий.

Нито един предмет не оставя неизменен даже и две секунди; всичко се изменя във всеки момент. Г. Лихтенберг

Нашата природа изисква движение, пълния покой е равен на смърт. Паскал

Твоето бъдеще  е по-хубаво от всяко едно минало и никога няма да имаш по-хубаво утре, докато всеки ден мислиш за вчера.

време

Истински велик човек е този който е успял да овладее своето време.  Хезиод

Красивото на този свят е че нищо не е вечно.  Кодово име вечност

Ако не мислиш за бъдещето ти няма да имаш бъдеще. Дж. Голзуърди

С каретата на миналото никъде няма да отидеш. Максим Горки

Бъдещето се прави днес. Е. Кротки

И най-хубавия утрешен ден, няма да ни върни вчерашния. Китайска народна мъдрост

Думата утре е измислена за нерешителните и за децата. И. С. Тургенев

Вчера не ще догониш, утре не ще избегнеш. Руска народна мъдрост

Времето е тъканта от която е направен живота. Франклин

никола-тесла

Настоящето е ваше, но бъдещето мое. Никола Тесла  Известен още като господаря на мълниите. Един от най-великите гении на всички времена, създател на над 1000 патентовани изобретения

никола-тесла-господаря-мълниите

 

 

Времето е великия учител. Е. Борк

Времето е най-скъпото от всички средства. Теофраст

Никога не съм толкова зает, колкото през свободното си време. Цицерон

Еди час днес струва  два часа утре. Т. Фулър

Времето и пространството са мрежа, изтъкана от нас, зад която се крие действителността. Ф. Джержински

Никой не е достатъчно богат за да откупи миналото си. Оскар Уайлд

минало-настояще-бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.