Велики мисли

Не на думи, а на дела гледаме. Васил Левски

 Настояшето е тяхно а бъдещето мое. Никола Тесла

Дела трябват, а не думи. Васил Левски

 Не се тревожа за нещата които не мога да променя.

Победата показва силата. Победата без битка показва истинско умение.

Един велик войн е казал „Възвишен е войнът, който спечели

победа без битка”

Ние знаем какви сме но не знаем какви можем да бъдем. Шекспир

Светът е прекалено странен за да бъде опознат.

С голямата сила идва и голямата отговорност

Злото в този свят е със силна воля за това и ние трябва да сме със силна воля

С каретата на миналото никъде няма да отидеш. Максим Горки

Човешкия ум има 3 ключа които отключват всичко – знание, мисъл въображение – всичко е в тях. Виктор Юго

Мисли като малцина, говори като мнозина. Грациан.

Твоето бъдеще  е по-хубаво от всяко едно минало и никога няма да имаш по-хубаво утре, докато всеки ден мислиш за вчера.

 Красивото на този свят е че нищо не е вечно.

Лесно е да се попречи на раждането на разума., но когато той се роди, вече не е в човешката власт да го погуби. Волтер

Силния телом ще победи едното, а силния с ум – хиляди. Монголска мисъл

Разумът плетен от страстите ни, оказва същата помощ, каквато крилата на птицата  със завързани крила. П. Шарон

Години наред учените са се опитвали да обяснят какво означава човек: да си човек значи да избираш.

Разумът е конник който лесно можеш да събориш от седлото. Джонатан Суифт

Който се бои от нападки в своите убеждения, сам се съмнява в тях. У. Филипс

Да отнемеш истината от историята значи да извадиш очите на прекрасно лице. Полибий

Бойните са неразумни, здравите лекомислени, излекуваните мъдри.

Бляскавата история рядко бива правдива. Ф. Фенелон

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.