Мисли за живота

Отвъд гроба има нещо не всичко си отвива и бледия призрак отлита от погребалната клада на победения Сектор Пропортион

Животът е прекалено  хубав, за да си губим времето за да караме с други хора.

С каретата на миналото никъде няма да отидеш. Максим Горки

И най-хубавия утрешен ден, няма да ни върни вчерашния. Китайска народна мъдрост

Твоето бъдеще  е по-хубаво от всяко едно минало и никога няма да имаш по-хубаво утре, докато всеки ден мислиш за вчера.

Красивото на този свят е че нищо не е вечно.

Когато човек загине преди да постигне желаната цел, това не е победа, но не е и поражение; поражение е когато човек е жив, а не е достигнал желаната цел, защото се е отказал от нея. Н. З. Бирюков

Вчера не ще догониш, утре не ще избегнеш. Руска мисъл

Времето е великия учител. Е. Борк

Ние живеем, ние се учим

Еди час днес струва два часа утре. Т. Фулър

Младостта е така щастлива, защото нищо не знае, старостта е така нещастна, защото всичко знае.

Ако вселената е крайна и отвъд нея няма нищо, тогава питам: Де е светът? Де се намира онова що обхваща. Ако кажеш: там няма нищо – тогава небе и свят се намират в нищо, значи не се намират никъде. Джордано Бруно

Трябва да се пазим старостта да не наложи повече бръчки върху нашия ум, отколкото върху лицето ни. Монтерн

Животът не е танц – назад не можеш да се върнеш Зуду

Животът е заем, а не подарък. Ф. Боденщед

Нашия живот се дели на две епохи- първия прекарваме в бъдещето, а втория в миналото. Карамзин

Животът е като огъня: началото му пламък, края – пепел. Грузинска мисъл

Най-важната цел в живота ни трябва да е нашето духовно усъвършенстване. Сукрат

Когато човек не знае към какво пристанище ще държи курс, за него нито един вятър ще  бъде попътен. Сенека

Страшно е че хората се надяват на своя живот, като на нещо трайно. Никол

Животът на един човек трябва да бъде нещо повече от просто приятен. Всеки вол на пасбището има приятен живот. Дидро

Умей да живееш и когато живота стане непоносим, направи го полезен. Н. А. Островски

Не прави нищо което ще те измъчва на смъртния одър, защото живота е мигновен. Древно индийска мисъл

Колкото по-лесно постижима е целта, толкова по-слаб е стремежа към нея. Плиний Млади

В живота намираме само това, което сами влагаме в него. Емерсон

Най-важните житейски кръстопътища, нямат никакви знаци. Чарли Чаплин

Следвай пътя си и остави хората да приказват. Данте

В живота не е толкова важно положението в което се намираме, колкото целта

Който се стреми към висока цел, вече не трябва да мисли за себе си. И. С. Тургенев

Голямата цел на живота не е значението, а действието. Томас Хъксли

Да обичат нещо повече от живота, значи да направиш така, че живота да стане нещо повече от колкото просто живот. Е. Ростан

Считай труда за почивка, когато пред теб има велика цел. Иранса мисъл

Както има болести на тялото, така има и болести в начина на живот. Демокрит

Който не умее да пази малкото, губи и голямото. Механдър

Куц, който бяга по пътя, изпреварва тоз който бяха без път. Английска мисъл

Цяла философия е в две думи – понасяй и се въздържай. Епиктет

Човек трябва да се радва на живота, но никога да не изпада във възторг или отчаяние, защото те го отдалечават от същинското познание за живота. Спиноза

Да живееш, значи да правиш нещо което да те надживее. Ф. Кино

Куц, който бяга по пътя, изпреварва тоз който бяха без път. Английска мисъл

Имаш ли цел, ще намериш път. Суахили

Живеем не както искаме, а както можем. Азърбайджанска

Да живеем значи да се сражаваме. Амхарска

Живей в мир с хората и в борба с пороците. Латинска

В училището на живота няма ваканция. Френска

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.