Приказки

Златното момиче, приказки

Приказката „Златното момиче” разказва как един баща трябвало да изостави любимата си дъщеря в гората, защото втората му жена я мрази и иска нейната доведена дъщеря да наследи всичко. Тя успява да принуди бащата да отведе Златка в гората и да избяга, докато момичето тича да стигне една питка хляб. Златка се изплашва като всяко дете, но не се отчайва и докато търси обратния път за дома си, открива малка къщичка в гората. Започва да хлопа да й отворят. Отвътре се чува глас на стара жена:

– Ако си момиче – влез, ако си момче – продължавай си по пътя.

– Момиче съм – отговорила Златка и влязла в къщичката.

Посрещнали я една стара жена, облечена в черно, и много животни,

повечето от които били жаби, гущери и змии. Виж още