Притчи

Големите камъни, притчи

Преподавател по естествени науки във висше училище искал да демонстрира на студентите си една теория.

Той взел буркан с широко гърло и сложил вътре няколко големи камъка.

После попитал студентите: „Пълен ли е бурканът?”, а всички в хор отвърнали: „Да!”

Преподавателят взел шепа чакъл и го изсипал в буркана. Дребните камъчета се наместили между големите. Отново попитал студентите: „Пълен ли е?”

Този път някои си замълчали, но мнозинството отговорили утвърдително.

Тогава преподавателят извадил пясък, изсипал го в буркана и попитал за трети път: „Пълен ли е?”

Сега повечето студенти решили да не отговарят, но останалите отново извикали: „Да!”

Накрая преподавателят донесъл чаша с вода и я изсипал в буркана, а тя попила в пясъка. В този момент преподавателят попитал:

— Какъв беше смисълът на този опит? Виж още

Лъвът и трите крави

Лъвът-и-трите-крави

 

На едно зелено свежо пасище живеели три крави: бяла, черна и кафява. Разбирали се добре помежду си. През деня пасели заедно, а вечер спели една до друга. Докато един ден покрай пасището не минал лъвът. Той бил доста гладен и си търсел плячка. При вида на кравите очите му светнали, само че нямало как да ги нападне и трите едновременно. Затова седнал в засада и зачакал те да се разделят. Кравите обаче били неразделни и денем, и нощем, защото добре знаели, че само така ще устоят на атаките на всеки хищник. Лъвът напразно чакал отчаяно в засада два-три дни. Тогава му хрумнала идея. Приближил се към кравите, поздравил ги и казал: — Как сте, приятелки мои? Добре ли сте? От дълго време си мисля за вас, но бях твърде зает, за да дойда лично да се осведомя за здравето ви. Виж още

1 2