Силата на усмивката

Силата на усмивката

Една усмивка не струва нищо, а прави много.Не трае повече от миг, но спомена за нея може да бъде вечен

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.