Любовни послания

За това не е в ухото ми прошепна, но в сърцето ми. Това не беше на устните ми целуна, но душата ми.

Твоето сърце е мое.

Едно от най-трудните неща в живота ми, са думи в сърцето ми, които не мога да изрека. James Earl Jones

Някой веднъж ме попита: “Възможно ли е да обичаш някого винаги?”
Помислих си и от начина по който аз те обичам му казах: “Винаги не е достатъчно дълъг”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.