Наука

Учители възпитатели

Насила хубост не става, пък и да става не струва.

Бий добро – по-добре, бий лошо – по-лошо. Българска

Човекът не трябва да се вае, а да се кове

Нищо не възпитава човек така, както времето. Татарска

Не е важно кой е родил, важно е кой е възпитал. Японска

Лош е възпитателят, който е забравил детството си.

Не е необходимо да ругаеш, за да учиш, нито да оскърбяваш, за да бъдеш полезен. Ларошфуко

Най-добре възпитани деца са онези, които виждат родителите си такива, каквито са. Лицемерието съвсем не е първият дълг на родителите

Заплахите могат да изградят у детето само низост, извратеност, лицемерие, подъл страх и кариеризъм

Възпитателят трябва да бъде възпитан.

Дърво, което е расло накриво тридесет години, не може да бъде изправено за една година. Виж още

1 2