Любовни стихове

Междучасие

Звънецът звънна като гонг.

Започна междучасие.

И ний играхме пинг-понг

на дървените маси.

Свистеше дивият размах

на старите ни хилки.

Обгръщаше ни облак прах

и шепот на престилки.

Ти беше с равнодушен вид

там,

точно до вратата.

Виж още

Картина

С всички цветове на едно лято,

една есен,

една зима,

една пролет,

със таланта на едно съгласие,

с вдъхновението на крилата,

с мекия графит на оня молив,

писал тайно първото писмо

през едно последно междучасие –

ние нарисувахме картина.

  Виж още

Истина е

Аз съм вече влюбен.

Тъжно ми е, но защо се радвам?

Хората са нови, даже хубави,

а небето — синьо, изненадващо.

 

Чувствам силни всичките си мускули.

Искам да се движа бързо,

да измина дълго разстояние,

пред една количка да закуся

хрупкава и зачервена баничка.

 

Влюбен съм

Под мен морето е спокойно, рязко.

Спускам се зашеметен надолу*

слагам дрехите си върху пясъка,

плувам със широк, моряшки кроул.

  Виж още

1 7 8 9