Поеми

Поема за една поема

В оня хубав кръжок

във Студентския дом

преди двайсет години,

в който идваха гладни поети

и момичета с токчета остри

и пелерини,

в който всеки четвъртък

се изслушваха стихове

и жестоки доклади,

в оня хубав кръжок,

в който бяхме

Виж още