Знание Истина Невежество

Истина

Човешката душа е така устроена, че много по-лесно се пленява от лъжата, отколкото от истината. Еразъм Ротердамски

Нищо не е така прекрасно за очите, както истината за ума; нищо не така безобразие и непримиримо с разума, както лъжата. Джон Лок

Колко много са хората, предпочитащи приятната лъжа пред строгата истина. Дагесо

Истината принадлежи на човека, заблуждението – на неговата епоха. Гьоте

Които  знаят  истината,   не  са  равни  на   ония,   които  я   обичат,  а  тия,  които я обичат, не са равни на ония, които й се радват. Конфуций

Думите на истината са прости. Есхил

Да  живееш  заради  истината  и да  умреш  заради  истината  –  ето  какво се нарича добро дело. Сюн Цзе

Всяка истина се разкрива с времето. Менандър

Няма да чуем истината, ако сами не я казваме. Виж още

Знание

Никога  не прави  нищо,  което  не знаеш;  но  научи  всичко,  което трябва да знаеш, и така ще преживееш щастлив живот. Питагор

Истинското знание не е вродено, то се придобива. Демокрит

Не се стреми да знаеш  всичко, за да  не станеш  невежа  във  всичко. Демокрит

Стремете се да знаете и имайте смелост да знаете. Хо Раци

Невъзможно е да  научиш  нещо,  което мислиш, че вече знаеш  добре. Епиктет

Не  умира  човекът,  който  ни  е  оставил   знание,  от  което  ще  се  ползуваме и след смъртта му. ИБН-ЯСИР

Този,  който има знание, но не го прилага,  прилича на човек, който разорава нива, но не хвърля в нея семе. Саади

И малкото знание е по-добро от незнанието. А. Аухади

Каква  полза   от  това,  че знаеш  много,  щом  не умееш  да  прилагаш  своите знания към нуждите си. Виж още

Любознателност

И на най-умния философ е трудно да отговаря  на глупави въпроси. Хилон

Всички хора по природа се стремят към знание. Аристотел

Който не пита за нищо, той няма да научи нищо. Т. Фулър

Любознателността   е   постоянна   неудовлетвореност   на   духа. Дж. Теялър

Любознателността е  суетност.   Най-често  ние  искаме  да  знаем   нещо,  за  да говорим за него. Паскал

За   великите и   благородни   умове   любознателността   е   първата   и   последна страст. С. Джонсън

Жаждата  за знание, както и жаждата за богатство, се усилва, колкото повече придобиваме. Л. Стерн

Човек се стреми  към  знание и  щом  у  него угасне жаждата за  знания, той престава да бъде човек. Ф. Напсен

Искаш ли да получиш умен отговор, питай умно. Гьоте

По-лесно  е  да  съдиш   за  човек  по  неговите  въпроси,  отколкото  по  отговорите му. Виж още

Илюзии

Душата има благородни илюзии, както птицата има криле: това я крепи. В. Юго

Илюзията е така необходима за нашето щастие, както и действителността.

Илюзията е главната основа на мечтите. В. Юго

Мнимото почти винаги ни заменя действителното. Сент Евремон

Илюзията е първата от всички утехи. Волтер

Щом нашите илюзии ни напускат, времето добродушно ги заменя с други. К. Бови

Илюзията е главната основа на мечтите.

Илюзиите са магнит; те влачат неудържимо. К Куцков Виж още

Чудеса

Чудеса има там, където вярват в тях, и колкото повече вярват, толкова по-често стават.

Ако чудесата съществуваха, не биха били чудеса; чудото е само за това чудо, защото не става в действителност.

Познанието започва от почудата

Нищо не характеризира чудото по-добре от невъзможността да се обясни неговото действие с естествени причини. Виж още

Лъжа Заблуда

Човешката душа с така устроена, че много по-лесно се пленява от лъжата, отколкото от истината. Еразъм Ротердамски

Нищо не е така прекрасно за очите, както истината за ума; нищо не така безобразие и непримиримо с разума, както лъжата. Джон Лок

Колко много са хората, предпочитащи приятната лъжа пред строгата истина. Дагесо

Обичай истината, но бъди снизходителен към заблуждението. Волт Е Р

Хиляди пътища водят към заблуждението, към истината – само един. Ж. Ж. РусоНай-опасната лъжа е леко изопачената истина. Г. Лихтенберг

Една лъжа, вмъкнала се между истини, ги прави всичките съмнителни. П. Буаст

В края на краищата какво е лъжата? — Замаскирана истина. Баирон

Истината е заблуждение, което е траяло столетия. Заблуждението е истина, просъществувала само минута. К. Бьорне

Трябва да  казваме истината. Виж още

Фанатизъм предубеждения

Фанатизмът намира  място само в  горещите ограничени  умове. П.  Буаст

Който иска да бъде човек, не бива да бъде Фанатик.  Емерсон

В името на порядъка фанатизмът е готов та внесе анархия.  В. О.  ключевски

Слепият фанатизъм на глупавия човек може да причини повече зло, отколкото общите усилия на двадесет мошеници.  Ф.  ГРИМ

Да доказваш на фанатик е така безполезно, както и да спориш с любовник за достойнствата на неговата любовница.  Волтер

Всеки човек, колкото и правдив и разумен да е, винаги е способен на предубеждения. Фенелон

Фанатизмът е винаги резултат на гонения. Наполеон

Отбягвайте фанатиците от всякакъв род, ако не желаете да им принесете в жертва своето мнение или се опасявате за своето спокойствие, а може би и за безопасността си.   Виж още

Предразсъдъци

Предразсъдъкът е рожба на невежеството. У. Хезлит

Най-опасното в предразсъдъците и пороците е това, че те се прикриват под маската на истина и добродетел. Бартелеми

Строго казано, старите предразсъдъци са винаги по-малко пагубни от новите: с течение на времето от честата употреба тe се шлифоват и стават почти безвредни. Анатол Франс

Когато се унищожават стари предразсъдъци, е необходима нова добродетел.

И най-дълбокото невежество не е толкова опасно, колкото лъжливите предразсъдъци.

Предразсъдъкът е мнение, което не се основава на разума. Волтер

Предразсъдъците и нещастната любов са две неща, едно от които с достатъчно да направи човека нещо съвсем различно от това, което е. Лесинг

Предразсъдъците в мненията са по-заразителни от предразсъдъците в интересите.

И най-великият човек не може безнаказано да оскърбява предразсъдъците на своя век. Виж още

Суеверия

Философията и медицината са направили от човек най-разумното от животните; гаданието – най-безумното; суеверието и деспотизмът — най-нещастното.

Суеверието е увереност, която не е основана на знанието.

Забележете, че епохите на най-големи суеверия са били винаги епохи на най-ужасни престъпления

Хора, попаднали под властта на суеверието, са способни само да преминават от едно заблуждение към друго.

Суеверието превръща човек в скот, фанатизмът прави от него див звяр, а деспотизмът – коварно животно.

Когато суеверието прониква в главата на народа, то оставя там запас от глупости за много столетия. П. Кулст

Суеверието е увереност, която не е основана на знанието.

Човек, оглупял от суеверие, е най-презреният от хората.

Суеверията са нашето най-тежко бреме Виж още