Вселена Свят Човек

Идеи и идеали

Идеите гърмят в целия свят, по-силно от оръдия. Мислите са по-силни от армии. Принципите са удържали повече победи, отколкото конниците и колесниците. У. Пакстон  

Мненията могат да се оборят само с ум; в идеи с оръжия не се стреля.  Г. Лихтенберг

Историята на човечеството е непрекъсната борба между идеи и интереси; за миг побеждават интересите, за дълго идеите. Е. Кастеляр

Чуждите идеи не могат да ни донесат полза, докато не ги усвоим. А. Бошан

Идеите са капитали които донасят проценти само в ръцете на таланти. А. Риварол

Всеки слуша само това което разбира. Плавт

Новата идея е клин, който влиза откъм дебелия край. Фонтенел

Не отнемайте на никого идеите, които го правят щастлив ако не може да ги замени с по-добри. Виж още

Умни мисли за приятелството

Може да идеш на всякъде да видиш всичко, но мястото зависи единствено от хората

Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си ти

Маниите идват и отминава, но истински важните неща като приятелството остават вечни

Истините приятели не са тези които бършат сълзите ти, а тези които не те разплакват

Истинските приятели не идват само слънчеви дни

Дръж приятелите си близо, но враговете още по близо

Познатите са много, но приятелите малко

Всичко е хубаво когато е ново само приятелстото е хубаво когато е старо!! Виж още

Жизнен опит

Времето е най-добрия учител

Който е пострадал не забравя. Цицерон

Лисицата която веднъж е избягала от капан, не влиза повторно в него. Плутарх

Опитност се придобива само с действия и се усъвършенствува с времето. Шекспир

Опитност, която се придобива само с помощта на грешки е твърде скъп  учител.

Трябва да помним че от опита е необходимо да извлечем само мъдростта, която се съдържа в него и нищо повече.

Познат крив път е по-прав от непознат прав. Абхаска народна мъдрост

Който добре познава пътя не се уморява. Турска народна мъдрост Виж още

Природа

Защото: „всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева; тревата изсъхва и цветът и окапва, но Словото Божие трае до века”

Природата не признава шеги; тя е винаги сериозна, е винаги строга; грешките и заблужденията произлизат от хората. Гьоте

Радостта да виждаш и да разбираш е най-прекрасния дар на природата. Айнщайн

Природата – това съм аз. П. Реверди

Природата се побеждава само когато и се подчиняваме. Ф. Бейкън

Природа

Виж още

Възраст, младост, старост

Тайната на вечната младост е да научаваш всеки ден нещо ново. Соломон

Младите се стремят към това което искат да придобият, а старите се привързват към това, което се боят да загубят. Ш. Сент Явремон

Нещастна е човешката съдба, тъкмо умът е достигнал своята зрялост и  тялото започва да слабее. Монтескьо

Трябва да се пазим старостта да не наложи повече бръчки върху нашия ум, отколкото върху лицето ни. Монтерн

Младостта е така щастлива, защото нищо не знае, старостта е така нещастна, защото всичко знае.

Не бива да остаряваш преди да си поумнял. Шекспир

Във всяка възраст на живота човека прилича на новак. Шамфор

Почти всичко велико е направено от младостта. Б. Дизраели

Младия да знаеше, стария да можеше. Френска Виж още

Принципи правила интереси

Облагите са за час – принципите вечни. Х. Биче

Трайно свързват хората само веригите на сърцето, веригите на интересите са твърде слаби. П. Буаст

По-полезно е да знаеш няколко мъдри правила, които винаги биха могли да ти послужат от колкото да научиш много, но безполезни за теб. Сенека

Погрешните и лъжливи принципи развалят човека, така както лошия квас тестото. Р. Бойл  – „Не знаете ли че малко квас заквасва  цялото тяло? Чистете стария квас за да бъдете ново тяло” Библията

Където има общност на интереси, там не може да има единство нацелите, да не говорим за единство на действията. Енгелс

Златното правило се състои в това че не съществуват никакви златни правила. Б. Шоу

Интересът няма памет тъй като мисли само за себе си. Виж още

Човек

Човек може да мине без много неща, но не и без човек К. Бьорне

Години наред учените са се опитвали да обяснят какво означава човек: да си човек значи да избираш.  До краен предел

Човек се стреми  към  знание и  щом  у  него угасне жаждата за  знания, той престава да бъде човек. Ф. Напсен

Всеки човек се отличава от другите и с всеки изминал ден се отличава от себе си. А. Поп

Човека е индивидуално животно, чиито способности за ограничени, а желанията безгранични. У. Хезли

Абсурдно е да се намери човек който никога да не се променя. О. Бартелеми

Няма човек, който да не обича свободата – справедливият обаче иска свободата за всички, а несправедливият я иска само за себе си.К. Виж още

Здраве и болест

Първото благо е здравето. Платон

Здравето е първото благо и основа на всички други блага в живота. Декарт

Здрав дух – здраво тяло. Ювенал

Болните са неразумни, здравите лекомислени, излекуваните мъдри.

Наблюдавайте вашето тяло ако искате вашия ум да работи правилно. Декарт

Здравето е най-ценния съюзник който най-лесно можем да загубим. Е. Бошен

Трябва да се поддържа крепкостта на тялото, за да се запазва крепкостта на духа. Виктор Юго

Добродетелна е здраве на душата, а здравето – добродетел на тялото. Прудо

Жизнерадостта е не само признак на здраве, но и най-действителното средство за избягване на болест. С. Смайлс

Който не е боледувал, не цени здравето.

Съдете на своето здраве по това как се радвате на утрото и пролетта. Х. Торо

Единствения начин да запазиш здравето си – това е да ядеш каквото не искаш, да пиеш, каквото не обичаш, и да вършиш каквото не харесваш. Виж още

Външен вид Облекло Мода

Външността ни заставя да обикнем днес такива личности, копито на следващия ден ще бъдат пример за нашето отвращение. А. Оксенщери

Повечето хора се нуждаят от някакво украшение за да изглеждат значителни. Анатол Франс

Облеклото внушава на глупците уважение. Волтер

Смяната на модата това е данък който бедните занаятчии вземат от суетността на богатите. Шамфор

Всяко украшение което не е нищо повече от украшение е излишно. Фенело

Трябва да се покоряваш на модата като на скръбно задължение и да й даваш само това, което не може да й се откаже. Б. Фонтенел

Рамката в която е поставен скъпоценния камък повишава неговата цена но не и стойността му. К. Бьорне

Всяко поколение се присмива на старата мода но с благоволение следва новостите. Х. Виж още

История

Историята на човечеството е непрекъсната борба между идеи и интереси; за миг побеждават интересите, за дълго идеите. Е. Кастеляр

 

Древната история е история на човечеството, най-новата история – история на няколко личности. П. Буаст

 

Световната история е за това пред нас, за да не извличаме поуки от нея. Йозеф Бен Акиба

 

Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето. Ж. Б. Сей

 

Да отнемеш истината от историята значи да извадиш очите на прекрасно лице. Полибий

 

Бляскавата история рядко бива правдива. Ф. Фенелон Виж още

1 2