Принципи правила интереси

Облагите са за час – принципите вечни. Х. Биче

Трайно свързват хората само веригите на сърцето, веригите на интересите са твърде слаби. П. Буаст

По-полезно е да знаеш няколко мъдри правила, които винаги биха могли да ти послужат от колкото да научиш много, но безполезни за теб. Сенека

Погрешните и лъжливи принципи развалят човека, така както лошия квас тестото. Р. Бойл  – „Не знаете ли че малко квас заквасва  цялото тяло? Чистете стария квас за да бъдете ново тяло” Библията

Където има общност на интереси, там не може да има единство нацелите, да не говорим за единство на действията. Енгелс

Златното правило се състои в това че не съществуват никакви златни правила. Б. Шоу

Интересът няма памет тъй като мисли само за себе си. Не забравя той само едно, което е най-близо до сърцето му – самия себе си. Маркс и Енгелс

Такава е природата на човека –  ежедневните интереси да оказват по-силно влияние върху него, отколкото най-ужасните перспективи на утрешния ден. Алберт Айнщайн

 

  интереси принципи 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.