Почивка

Почивката е винаги приятна, но това има една неприятна сестра – скуката. Волтер.

Почивката след труда е една от най-добрите и чисти радости. Кант

Няма по-сладка почивка от тази, която е изкупена от труд. Шамфор

Дневните усилия и дела дават право за нощен отдих. К. Лонгфелоу

Сладостта на почивката може да бъде оценена само чрез тежък труд. Африканска народна мъдрост

Който иска да почива трябва да работи. Италианска народна мъдрост

Който иска да спи не се нуждае от възглавница. Татарка народна мъдрост

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.