Жизнен опит

Времето е най-добрия учител

Който е пострадал не забравя. Цицерон

Лисицата която веднъж е избягала от капан, не влиза повторно в него. Плутарх

Опитност се придобива само с действия и се усъвършенствува с времето. Шекспир

Опитност, която се придобива само с помощта на грешки е твърде скъп  учител.

Трябва да помним че от опита е необходимо да извлечем само мъдростта, която се съдържа в него и нищо повече.

Познат крив път е по-прав от непознат прав. Абхаска народна мъдрост

Който добре познава пътя не се уморява. Турска народна мъдрост

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.