Народност в изкуството

Няма и не може да има истинско изкуство извън националните насоки.

Трайно е само онова, което със своите корени е сраснало с народа.

Изкуството е език и следователно във висша степен социална функция.

Истинската народност е дълбоко интернационална.

Развитието на литературата и изкуството сочи недвусмислено, че не е възможно да се създаде значително произведение на изкуството, ако не се отразява в него като в бистър кладенец животът и борбата на народа.

В нашия век хоризонтът на изкуството значително се разшири. Някога поетът се е обръщал към публиката, сега — към народа.

Народността не е достойнство, а необходимо условие за истинското художествено произведение.

Изкуството е социално явление и трябва да обслужва народа. Няма изкуство за изкуството, както няма наука за самата наука.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
(Visited 17 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.