Отговор

Много песни

гориш за жена,

много думи

гориш за жена,

много нощи

гориш за жена,

много огън

гориш за една,

много път,

много сън,

много зов.

За какво ти е?

Ще се убиеш.

За едничкото зрънце любов,

неоткрито от друг,

да открия.

Leave a Reply

Your email address will not be published.