Почтеността и честността са твърде скъпи

Почтеността и честността са твърде скъпи

Почтеността и честността са твърде скъпи подаръци, не ги очаквайте от евтини хора

Leave a Reply

Your email address will not be published.